Nyhet! Pendelkurs-Lär dig kommunicera med ditt Högre jag, inre vägvisare och din intuition.

Under denna kurs kommer vi att visa dig olika sätt att använda din pendel på, så att du kan införliva det i ditt liv och ta hjälp för att hitta de svar du söker.

---------------------------------------------------------Kursdatum : Nytt datum kommer

 Grundkurs ( Max 4 elever/kurs)

KURSINFO 

Pendeln har använts i tusentals år och av olika anledningar. Pendeln visar "JA" och "NEJ" ett positivt eller negativt svar genom en enkel rörelse. Medan det finns många teorier om hur pendeln fungerar så är sanningen den att det fortfarande ses som lite av ett mysterium.

Pendeln har blivit studerad av många , och det finns många svar på hur det fungerar. En del människor tror att processen med pendeln och svaren kommer direkt från det Gudomliga. En annan är att pendeln tar upp energier från situationer och objekt för att besvara frågor. Denna teori är en av de teorier som de flesta människor tror på. En annan är att pendeln verkar som ett redskap för att gräva upp information som ligger djupt gömt i vårt undermedvetna för att överföra det till vårt medvetande. På så sätt arbetar den genom att ta kontakt med vår intuition och vårt sjätte sinne.

Pendeln arbetar som en mottagare och översättare, från dina guider, skyddsänglar och andliga lärare. När pendeln rör sig får du svar på dina frågor. En del människor beskriver sättet som en pendel arbetar på som att man för ihop den rationella och intuitiva sidan av sig själv.(den vänstra och den högra sidan av din hjärna)

När dessa två element förs samman har du möjlighet att fatta beslut utifrån dessa källor, istället för bara en av dom. 

Kursinnehåll:

Dag 1

* Hur du använder din pendel så du kan införliva det i ditt liv och ta hjälp för att hitta de svar du söker.

*Chakrabalansering

*Rening

*Öka energinivån på allt vatten du dricker upp till 30-40%

*Budskap och vägledning från dina guider

*Meditation

Dag 2

*Övningar för att skapa tillit till din pendel

*Att hitta saker

*Chakrabalansering på klient

*Hur en pekare fungerar

*Hur du kan hitta jordkors och elektromagnetiska fält där du inte bör sova

*Lokalisera hur många guider och hjälpare du har just nu

*Fem pendelkommandon som du använder under 28 dagar för att öka din välgång, ditt överflöd och dina finanser

Grundkurs lördag-söndag

18-19/6-22 Inställd (Nytt datum kommer)

Tid 10.00 - ca 16.00

Lokal: Violavägen 7 eller Andrummet i Gustavsberg(30min från Slussen)

Förkunskaper inga

Kursmanual och kursintyg

Lärare: Nina Åström & Anette Nyqvister

Anmälan via mail till : ninasm61@gmail.com

Eller på Anettes sida : www.beyond-me , gå in på "kontakt".

Bokning och kursavgift:

Pris : 1998 kr

Anmälningsavgift : 198 kr betalas senast 2 veckor innan kursstart.

Din bokning blir definitiv och ömsesidigt bindande från det att din anmälningsavgift satts in på något av våra aktuella kontonummer för kursavgift.

Resterande kurssvgift : 1800 kr betalas senast 1 vecka innan kursstart om inget annat avtalats.

Notera att full kursavgift ska betalas även om du senare väljer att inte delta. Din anmälningsavgift är ditt godkännande av denna överenskommelse. Vid avbokning från arrangörens sida betalas full kursavgift tillbaka.

----------------------------------------------------------

Usui Holy Fire Reiki®

Reiki är en djupgående Japansk energimetod som verkar på flera plan och öppnar upp för ett högre medvetande.

Reiki ger ny kraft,energi och inre ro.

Reiki löser upp blockeringar som är kopplat till känslor och stress. Reiki hjälper till att stärka immunförsvaret och att förbättra sömnen. Ordet Reiki kommer från två japanska ord och kan kort översättas till universell livskraft eller andlig styrd livskraft.

Holy Fire är ett tillägg och en energi höjning av den traditionella Usui Reiki.

William Lee Rand grundare av The International Center for Reiki på Hawaii, är en Reiki Master från USA som härstammar från Usui har fortsatt att utveckla reikin. Han fick 2014 till sig den nya formen av Reiki energin som vi nu undervisar utifrån. Williams hemsida: www.reiki.org.

Reiki kan utövas yrkesmässigt men också på fritiden och passar därför de flesta människor. Reiki är godkänd som friskvård av Skatteverket.

Usui Holy Fire Reiki® steg 1

Grundkurs. ( Max antal elever 4st)

Under Reiki steg 1 får du lära dig hur du ger Reiki till dig själv och andra med hjälp av dina händer.

Under kursen får du historik och information om Reiki systemet och dess etik.

Du får lära dig olika handpositioner och hur du praktiserar Reiki. Du får hjälp att ta emot och arbeta med den högsta kraften som nu finns tillgänglig för oss att arbeta med.

Under kursen kommer hela ditt energisystem att genomgå en djup inre transformation både på det personliga,fysiska,andliga och mentala planet.

Fysisk initiering ingår i varje reikisteg t.o.m. ART.

När du avslutat din Reiki 1 kommer du att bli en kanal för denna fantastiska energi metod.

Reiki energin balanserar störningar i kroppens energisystem och stärker kroppens egna läkningsprocesser.

Den lindrar vid smärta,stress och utbrändhet.

Reiki hjälper också kroppen att rensa ut slaggprodukter och gifter.

Det ingår en återträff ca 3 veckor efter avslutad kurs. 

Usui Holy Fire Reiki® steg II- Fortsättningskurs

Under Reiki II får du ytterligare utveckla din förmåga till att ta emot och förmedla Reiki till dig själv och andra personer.Denna gång fokuserar vi på att ge Reiki på distans dvs skicka Reiki till sig själv och andra personer. Du kan också skicka Reiki till ditt förflutna, nutid, framtid,och till tidigare liv för att hela och läka olika situationer. Reikin fungerar också att skicka till situationer och drömmar. Tid och rum existerar inte eftersom det handlar om energi. Vi kommer också att arbeta med kristaller som är ett fantastiskt verktyg för att förmedla, absorbera, och förstärka Reiki energin.

Vi kommer också att arbeta med kristaller som är ett fantastiskt verktyg för att förmedla, absorbera och förstärka Reiki energin.

Fysisk initiering ingår.

Usui Holy Fire Reiki ®Master/Teacher, kombinerat med reviderad Reiki ART, Advanced Reiki Training

Är du redo att höja dina frekvenser och öppna upp för stark andlig utveckling?

Då är du välkommen till dessa tre dagar fyllda av kärleksfull kosmisk energi.

Under denna tre dagars utbildning får du alla förutsättningar att hålla dina egna kurser i Usui Holy Fire Reiki. Du kan också använda energihöjningen till att höja dina egna energier på ett andligt, personligt samt utvecklande plan. Du kommer också att få lära dig ytterligare två nya symboler. Denna energihöjning är ett tillägg till den traditionella Reikienergin som Mikao Usui fick till sig 1914.

Energin kanaliserades 2014 och introducerades av William Lee Rand som ett komplement till tidigare Reiki energi. William Lee Rand är en praktiserande Reiki Master från USA och ICRT, The International Center for Reiki Training. Holy Fire är inte så mycket en annan energi än Usui Reiki, men den utvidgar vårt medvetande om gudomlig energi. Innan Holy Fire var vi bara medvetna om en del av Divine Healing, tack vare Holy Fire har vi blivit medvetna om Reiki på ett mera utökat sätt. Eftersom energierna på jorden har höjts har vi öppnat upp flera chakran i takt med vår andliga utveckling. Därför jobbar vi nu med tolv chakran mot tidigare sju. Detta behövs för att vi ska kunna ta emot den nya frekvensen. Begreppet Holy kommer från ordet Hel/Whole som betyder Fullständig/Helhet och har inte med religion att göra. Holy Fire är en gränslös helande energi från det högsta gudomliga medvetandet. Vi vägleds av våra närvarande kosmiska mästare och ärkeänglar. Divine Love, den högsta kosmiska kärleksenergin förmedlas via Invigningar ( tändningar) istället för Initieringar.

Kurs information och kursavgifter

Usui Holy Fire Reiki® 

steg I-Grundkurs

(max 4 elever/kurs)

Kurser:

17-18 juni-2023

Lördag-söndag

Tid 10.00- ca 16.30

Förkunskaper inga

Kursmaterial&Diplom

Lärare:

Nina Åström&Anette Nyqvister

Usui Holy Fire Reiki® Master/Teacher

Kursavgift : 2,998:-

Anmälningsavgiften: 898:- betalas senast 2v innan kursstart.

Kontouppgifter meddelas vid anmälan och ett informationsbrev skickas ut via mail med övriga detaljer.

OBS! Vid Bokning av Reiki steg II samtidigt med steg I blir den totala kursavgiften 5,496:- istället för 5,996:-.

Din bokning blir definitiv och ömsesidigt bindande från det att din anmälningsavgift har satts in på något av våra konton med mottagare Nina Åström eller min kurskollega Anette Nyqvister.

Lokal : Violavägen 7 eller på Andrummet, Hästskovägen 8, Gustavsberg ( 30 min från Slussen)

Anmälan via mail till: ninasm61@gmail.com eller aenyqvister@gmail.com

Resterande kursavgift på 2,100:- betalas senast 1 vecka innan kursstart om inget annat avtalats. Notera att full kursavgift ska betalas även om du senare väljer att inte delta. Din anmälningsavgift är ditt godkännande av denna överenskommelse. Om du får förhinder på grund av sjukdom (läkarintyg),och ej kan delta, finns möjlighet att föra över kursavgiften till senare kurstillfälle.

Vid avbokning från arrangörens sida betalas full kurs och anmälningsavgift tillbaka.

Efter anmälan skickas ett informationsbrev ut med program för kursen samt en vägbeskrivning.

Varmt Välkomna!

Det går också bra att anmäla sig via sms till:

Nina: 070-4143019 Anette:076-2366928

--------------------------------------------

Usui Holyfire Reiki®

steg II-Fortsättningskurs

(Max 4 elever/kurs)

Kurser:

6-7/5-2023

12-13 aug-2023

Lördag-söndag

Tid 10.00- ca 16.30

Förkunskaper Usui Holy Fire Reiki® steg I

(Ej distans)

Kursmaterial&Diplom

Lärare:

Nina Åström & Anette Nyqvister

Usui Holy Fire Reiki® Master/Teacher

Kursavgift: 2,998:-

Anmälningsavgiften:

898:- betalas senast 2v innan kursstart.

Kontouppgifter meddelas vid anmälan och ett informationsbrev skickas ut via mail med övriga detaljer.

Din bokning blir definitiv och ömsesidigt bindande från det att din anmälningsavgift har satts in på något av våra konton med mottagare Nina Åström eller min kurskollega Anette Nyqvister. 

 Lokal : Violavägen 7 eller på Andrummet, Hästskovägen 8, Gustavsberg ( 30 min från Slussen)

Anmälan via mail till: ninasm61@gmail.com eller aenyqvister@gmail.com

Resterande kursavgift på 2,100:- betalas senast 1 vecka innan kursstart om inget annat avtalats. Notera att full kursavgift ska betalas även om du senare väljer att inte delta. Din anmälningsavgift är ditt godkännande av denna överenskommelse. Om du får förhinder på grund av sjukdom (läkarintyg),och ej kan delta, finns möjlighet att föra över kursavgiften till senare kurstillfälle.

Vid avbokning från arrangörens sida betalas full kurs och anmälningsavgift tillbaka.

Efter anmälan skickas ett informationsbrev ut med program för kursen samt en vägbeskrivning.

Varmt Välkomna!

Det går också bra att anmäla sig via sms till:

Nina: 070-4143019

Anette:076-2366928

--------------------------------

Usui Holy Fire Reiki® Master, kombinerad med reviderad Reiki ART, Advanced Reiki Training.

Kursdatum:29 sept-1okt-2023

Fredag-söndag

Tid: kl.10.00-ca 17.30 alla tre dagar.

Förkunskaper : Reiki steg II (ej distans)

Du bör ha utfört några fysiska behandlingar som du reflekterat över, samt några distansbehandlingar. Bra om du också givit dig själv Reiki ett flertal gånger. Detta steg sker i samråd med oss eftersom energierna integreras olika snabbt för olika personer.

Kursmanual samt diplom

Lärare: Nina Åström & Anette Nyqvister 

Usui Holy Fire Reiki® Master/Teacher

Kursavgift: 6998:-

Anmälningsavgiften är 1500:- och ska betalas senast 4v innan angiven kursstart.

Lokal : Violavägen 7 eller på Andrummet, Hästskovägen 8, Gustavsberg ( 30 min från Slussen)

Din bokning blir definitiv och ömsesidigt bindande från det att din anmälningsavgift har satts in på något av våra konton med mottagare Nina Åström eller min kurskollega Anette Nyqvister.

OBS! Minimum antal deltagare 2st och max 4st /kurs

Anmälan via mail till: ninasm61@gmail.com eller aenyqvister@gmail.com så meddelas aktuellt kontonummer.

Resterande kursavgift på 5498:- betalas senast 2 v innan kursstart om inget annat avtalats.Notera att full kursavgift ska betalas även om du senare väljer att inte delta.Din anmälningsavgift är ditt godkännande av denna överenskommelse.Om du får förhinder på grund av sjukdom (läkarintyg),och ej kan delta, finns möjlighet att föra över kursavgiften till senare kurstillfälle.

Vid avbokning från arrangörens sida betalas full kurs och anmälningsavgift tillbaka.

Efter anmälan skickas ett informationsbrev ut med program för kursen samt en vägbeskrivning.

Varmt Välkomna!

Det går också bra att anmäla sig via sms till:

Nina: 070-4143019 Anette:076-2366928 

Dela den här sidan